2019-09-03

Ważne telefony

tesko

 

 

Sekertariat Przesa Zarządu Spółki "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

tel. 018 20 25 620,
fax. 0 18 20 25 621 
e-mail: tesko@tesko.pl

 

 

Prokurent Zarządu Spółki "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
tel. 018 20 25 624,
fax. 0 18 20 25 621. 

 

 

Dyrektor ds. Finansowych - Głowny Księgowy Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.: 
tel. 018 20 25 613,
fax. 0 18 20 25 621.

  • Dział Księgowości i Kontrolingu Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.: 

             tel. 018 20 25 615, 
             tel. 018 20 25 616, 
             tel. 018 20 25 617,
             tel. 018 20 25 618. 

  • Głowny Specjalista ds. windykacji i sprzedaży Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.: 
    tel. 018 20 25 641. 

 

 

Kierownik Zamówień Publicznych, Administracji i Kadr Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.: 
tel. 018 20 25 620.

  • Głowny Specjalista ds. Administracji i Kadr Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.: 
    tel. 018 20 25 625. 
  • Samodzielny specjalista ds. Zamówień Publicznych Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.:
    tel. 018 20 25 614. 

ZUD

 

Zakład Utrzymania Dróg Spółki "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.:

tel. 018 20 25 629. 

Pogotowie Oświetelniowe: tel18 20 012 23 

 

 

zto

 

Zakład Transportu Odpadów "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.:
tel. 018 20 25 632, 
tel. 018 20 25 633. 

PSZOK Wyspa Ekologiczna: tel. 18 44 760 40

 

 

ZKM

 

Zakład Komunikacji Miejskiej "TESKOTatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.:
tel. 018 20 25 628.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się