2019-09-03

Historia Spółki TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o

Historia Spółki TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o 

 
Historia TESKO I
 
 
"TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i umową Spółki. Właścicielem Spółki jest Gmina Miasto Zakopane.
 
Spółka TESKO powstała w wyniku przekształcenia MPGKiM w Zakopanem w oparciu o uchwałę Rady Miasta Zakopane i Gminy Tatrzańskiej z roku 1991. W różnych latach działalności przedsiębiorstwo MPGK oprócz oczyszczania miasta miało w swojej strukturze zakłady: zieleni, wodno-kanalizacyjny, hoteli miejskich, pogrzebowy, taksówek miejskich, gospodarki mieszkaniowej, targowisk, łaźnię miejską, gazu bezprzewodowego.
Historia TESKO II
 
 
Od 2005 roku TESKO jest spółką wiodącą w Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą: 
 
1. TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., 
2. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., 
3. Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
 
Obecnie ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów. Prowadzi również działalność w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic, placów i chodników, naprawy oraz oznakowania dróg, dekoracji miasta, sprzedaży  pojemników na odpady. Terenem działania firmy jest  miasto Zakopane.
 
Aktualnie TESKO I
 
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest ściśle związana z realizowaną polityką ekologiczną oraz jakościową. Jej celem jest takie sterowanie działaniami firmy, które pozwala chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.
 
Ukoronowaniem działań firmy w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania, było dwukrotne przyznanie firmie wyróżnienia Małopolskiej Nagrody Jakości, której patronatem jest Marszałek Województwa Małopolskiego oraz dwukrotnie tytułu Lidera Regionu Małopolskiego.
 
Spółka została również wyróżniona przez Puls Biznesu w Rankingu Gazele Biznesu jako jedna z najbardziej dynamicznych firm. W 2016 roku Spółka została laureatem konkursu "Wzorowa Firma" w kategorii najlepszy Zakład Komunalny Małopolski.
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się