Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa monitoringu wizyjnego na śmieciarkach „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.”  
Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego śmieciarek Zamawiającego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-11-10  
Data publikacji do
2024-12-31  
Termin składania ofert
2020-11-18 11:00  
Numer zgłoszenia
608880-N-2020 z dnia 2020-11-10 r.  
Cpv
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32333200-8 Kamery wideo
38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
51240000-6 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych
64214100-0 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej
 
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert, nowy termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 roku o godzinie 11:00. 
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18).
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa monitoringu wizyjnego w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Ilość pojazdów Zamawiającego na których Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie: 24 szt. Wykaz pojazdów stanowi załącznika nr 10 do SIWZ.
  4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę całego systemu monitoringu oraz 36 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia w pojazdach Zamawiającego.
  5. Termin montażu urządzeń i uruchomienia Systemu od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2020 roku. Uwaga! Skrócenie terminu montażu i przedmiotu zamówieniu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
  6. Obsługa systemu monitoringu od dnia podpisania protokołu odbioru systemu przez okres
    24 miesięcy.

Zamawiający informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 roku dokonał Modyfikacji treści SIWZ

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 18 listopada 2020 roku, do godziny 11:00.

Załączniki

  Ogłoszenie_o_zamow...0.11.2020.pdf 188 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_ZP_2020_Monitoring.pdf 850,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zmian...58_N_2020.pdf 119,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MODYFIAKCJA_SIWZ_11_ZP_2020_.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki_od_1_do_...YFIKACJI.docx 170,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_1.pdf 3,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...cia_ofert.pdf 954,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyb...ze_oferty.pdf 2,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...15_N_2020.pdf 114,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się