Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
10-ZP/2020 "Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego"  
Przedmiot zamówienia
olej napędowy Ekodiesel  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
"TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-10-19  
Data publikacji do
2024-11-25  
Termin składania ofert
2020-11-25 11:00  
Numer zgłoszenia
2020/S 203-492994  
Cpv
09100000-0 Paliwa
09134100-8 Olej napędowy
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.
  2. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).
  3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 03 lutego 2021 roku do dnia 03 lutego 2022 roku.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ udostępniona na stronie internetowej BIP Zamawiającego: https://tesko.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/.

 

Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2020 roku do godziny 11:00

 

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO

Zmawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, do kalkulacji ceny oferty winni przyjąć cenę jednostkowa netto paliwa opublikowaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w dniu opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano cen, o których mowa powyżej, zostaną zastosowane pierwsze ceny opublikowane po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. ceny z dnia 20 października 2020 roku

 

 

Załączniki

  2020_SIWZ_Paliwa_v_ostateczna.pdf 1021,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zamow...492994-pl.pdf 166,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki_nr_1_3...ja_edyt..docx 141,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_2_JEDZ.zip 116,24 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_7_do...zor_umowy.pdf 360,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_10_Ins...tal_ePUAP.pdf 3,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...cia_ofert.pdf 2,79 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się