Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej  
Przedmiot zamówienia
leasing operacyjny, zamiatarka uliczna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-07-22  
Data publikacji do
2024-07-31  
Termin składania ofert
2020-08-10 11:00  
Numer zgłoszenia
565273-N-2020 z dnia 22.07.2020 r.  
Cpv
34921100-0 Zamiatarki drogowe
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu wolnobieżnego, nowej* zamiatarki  kompaktowej przeznaczonej do zamiatania ulic, działającej w systemie mechaniczno – podciśnieniowym z filtracją. *Uwaga! Pod pojęciem „nowej zamiatarki” Zamawiający rozumie zamiatarkę wyprodukowaną w 2020 roku, która nie będzie miała przepracowanych więcej niż 10 (5) motogodzin.
 
2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Szymony 17a w Zakopanem (woj. Małopolskie) na własny koszt w ustalonym przez strony dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Uwaga! Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. 
 
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku, do godziny 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30 lipca 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 
 
UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.

Komunikat z dn. 06.08.2020 r.:
 
Zamawiający w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym Wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowaną SIWZ uwzględniającą uprzednio udzielone odpowiedzi. 

Załączniki

  Załączniki_do_SIW...sja_edyt.docx 149,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_do_SIWZ...ÓR_UMOWY.pdf 376,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_ZP_Zamiatarka_SIWZ.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_zamowi...2.07.2020.pdf 197,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_I_do_S...ualny_KRS.pdf 23,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_1.pdf 4,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zmian...9.07.2020.pdf 78,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_II_do_...I_kw_2020.pdf 85,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_2.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_3.pdf 959,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MODYFIKACJA_SIWZ_7_...6.08.2020.pdf 997,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MODYFIKACJA_SIWZ_7_....08.2020.docx 1,76 MB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...cia_ofert.pdf 2,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyb...ej_oferty.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...15_N_2020.pdf 130,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się