Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługa leasingu zwrotnego - Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP  
Przedmiot zamówienia
usługa leasingu zwrotnego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-07-20  
Data publikacji do
2024-07-31  
Numer zgłoszenia
550131739-N-2020 z dnia 20.07.2020 r.  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi leasingu zwrotnego, polegającego na odsprzedaży przez Zamawiającego nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka a następnie na korzystaniu z ww.pojazdu na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

 

Załączniki

  Ogłoszenie_o_zamia...6_ZP_2020.pdf 140,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_o_zamiar...6_ZP_2020.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie-o_zmianie.pdf 81,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...47_N_2020.pdf 125,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się