Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Przedmiot zamówienia
worki na odpady komunalne zmieszane i segregowane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-04-08  
Data publikacji do
2024-04-30  
Termin składania ofert
2020-04-27 11:00  
Numer zgłoszenia
530167-N-2020 z dnia 2020-04-08  
Cpv
18930000-7 Worki i torby
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne (segregowane i zmieszane) do magazynu „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o..
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 
  3. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 roku, do godziny 11:00
  4. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 27 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 

     

Załączniki

  Ogłoszenie_o_zamow...8.04.2020.pdf 196,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_4_ZP_2020_Worki.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki_nr_1_1...sja_edyt.docx 163,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_8_i_9_do_SIWZ.pdf 454,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_1.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...cia_ofert.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyb...4_ZP_2020.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...3.06.2020.pdf 129,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się