DRUKUJ
2020-05-28

SELEKTYWNE GROMADZENIE ODPADÓW

 
 
Wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane” – Uchwała nr XLIV/649/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2017r.
 
Kolory identyfikacyjne pojemników/worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjmuje się wg następujących zasad:
1) niebieski – papier
2) zielony – szkło
3) żółty – tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe
4) brązowy – bioodpad
 
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 

PAPIER

w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
papier, opakowania z papieru i tektury, gazety, książki (bez oprawy), zeszyty, kartony i pudełka.
 
w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
opakowań kartonowych po napojach, sokach (są to odpady wielomateriałowe), papieru zabrudzonego, zatłuszczonego, kalki, tapet, odpadów higienicznych.
 

SZKŁO

w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
szklane odpady tj. butelki, słoiki, itp.
 
w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
innego szkła gospodarczego np. talerzy, szyb samochodowych, okiennych, luster, świetlówek, żarówek.
 
Odpady szklane przed umieszczeniem w pojemniku należy opróżnić.
 

TWORZYWA SZTUCZNE 

w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
odpady z tworzyw sztucznych tj. butelki typu PET, opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych.
 
w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami, butelek po olejach samochodowych, styropianu, gumy, opakowań po środkach ochrony roślin.
 
Odpady z tworzyw sztucznych przed umieszczeniem w pojemniku należy opróżnić.
 
 

METALE

w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny.
 
w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
opakowań po aerozolach np. po piankach do włosów, lakierach, dezodorantach, opakowań po smarach, farbach i lakierach.
 

WIELOMATERIAŁOWE

w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
opakowania po sokach, mleku (kartony typu Tetra Pak)
 
w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
opakowań po olejach silnikowych, smarach, farbach i lakierach, aerozolach, środkach chwastobójczych i owadobójczych oraz odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce w ramach pozostałych grup.
 
Odpady wielomateriałowe przed umieszczeniem w pojemniku należy opróżnić i zgnieść, tak aby zmniejszyć ich objętość.
 

BIOODPADY

w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
liście i gałęzie, skoszoną trawę, odpady z owoców i warzyw, fusy od herbaty i kawy, skorupki jaj, resztki produktów mleczarskich, pieczywo, niewielkie ilości papieru.
 
w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
resztek wędlin, mięs, worków z odkurzacza, odchodów zwierzęcych, tkanin, lakierowanego drewna, niedopałków papierosów, innych materiałów nieorganicznych.
 
 
 

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno być prowadzone tak, aby odpady selektywnie zebrane stanowiły
nie mniej niż 50% objętości wszystkich odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości.