2020-03-12

Komunikat dot. obsługi interesantów w Spółce TESKO.

Szanowni Państwo, 

 

W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem, prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie (tel. 18 20 25 620), drogą mailową (e-mail: tesko@tesko.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP

 
Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem, kierowcy autobusów Komunikacji Miejskiej, do odwołania, nie sprzedają biletów. Zachęcamy do korzystania z zakupu biletu w punktach sprzedaży, przez aplikacje mPay, SkyCash i iMKA lub w biletomacie.
 
Informujemy również, że od dnia 13 lipca 2020 roku  KASA Spółki jest nieczynna do odwołania. Prosimu o regulowanie płatności przelewem. 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Wojdyły 25 czynny jest dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane w poniedziałek od godziny od 10:00 do 17:00 od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

Przepraszamy za utrudnienia ale robimy to w trosce o Państwa  i nasze bezpieczeństwo.


 
Najważniejsze informacje dla Mieszkańców i osób przebywających na terenie Zakopanego, znajdą Państwo na stronie internwotwej Urzędu Miasta Zakopane
 
Wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniu oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia, a także bieżące komunikaty służb dostępne są na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), Serwisu Rządowego - gov.pl  jak również w środkach publicznego przekazu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i ich ścisłego stosowania.
 
„TESKO” Tatrzańska Komunalna 
Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
 

Galeria

Obraz: korona_plakat_nowy.png
korona_plakat_nowy.png

Magdalena Wałęga
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się