2020-07-24

Komunikat dot. składania deklaracji.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż składanie deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany deklaracji, weryfikacja deklaracji i wydawanie etykiet z kodami kreskowymi odbywa się w Filii Urzędu Miasta Zakopane Wydział Ochrony Środowiska – Gospodarka Odpadami Komunalnymi który ma siedzibę przy ulicy Szymony 17a, 34- 500 Zakopane.

 

W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw uprzejmie prosimy o kontakt z Pracownikami Urzędu Miasta Zakopane tel. 18 20 25 638, 18 20 25 627, 18 20 25 634.

 


 

Komikat Urzedu Miasta Zakopane z dnia 28.10.2020 r.  w sprawie zgłaszania zapotrzebowań na etykiety z kodami kreskowymi: 

 
Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 prosimy o zamawianie kodów na pojemniki na odpady w następujący sposób:
 
- wypełniając druk
 
- zgłaszając telefonicznie: 182025634, 182025638, 182025627
 
- mailowo pod adresami:
 
mrataj@zakopane.eu
 
rgrzaslewicz@zakopane.eu
 
Wygenerowane kody zostaną Państwu przesłane pocztą.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 

Załączniki

  kody zapotrzebowanie.docx 14,76 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się